AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hình nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích hình tròn đáy của hình nón bằng \(9\pi\). Tính đường cao h của hình nón

  • A. \(h = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • B. \(h =3 \sqrt 3 \)
  • C. \(h = \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)
  • D. \(h = \sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>