YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tích giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^2} + \frac{2}{x}\) trên đoạn \(\left[ {\frac{1}{2};2} \right]\) bằng

  • A. 15
  • B. 8
  • C. \(\frac{{51}}{4}\)
  • D. \(\frac{{85}}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 90270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA