ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  • A. \(y = {x^4} - 2{x^2}\)
  • B. \(y =  - {x^4} + 3{x^2} - 3\)
  • C. \(y = {x^4} - {x^2} - 3\)
  • D. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90238

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1