• Câu hỏi:

  Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

  • A. \(y = {x^4} - 2{x^2}\)
  • B. \(y =  - {x^4} + 3{x^2} - 3\)
  • C. \(y = {x^4} - {x^2} - 3\)
  • D. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC