ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong không gian, cho các mệnh đề sau:

  (I) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

  (II) Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó.

  (III) Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P).

  (IV) Qua điểm A không thuộc mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\), kẻ được đúng một đường thẳng song song với \(\left( \alpha  \right)\).

  Số mệnh đề đúng là

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 1
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 90249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1