ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho G(1;2;3). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm G và cắt các trục tọa độ tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC.​

  • A.  \(\left( P \right):\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{9} = 1\)
  • B. \(\left( P \right):x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 3\)
  • C.  \(\left( P \right):x + y + z - 6 = 0\) 
  • D. \(\left( P \right):x + 2y + 3{\rm{z}} - 14 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại 3 điểm A, B, C nên ta có tọa độ \(A\left( {a;0;0} \right),B\left( {0;b;0} \right),C\left( {0;0;c} \right)\)

  Vì theo giả thiết G là trọng tâm tam giác ABC, \(G(1;2;3)\) nên ta có \(a = 3;b = 6;c = 9\)

  Suy ra phương trình mặt phẳng (P) là \(\frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{9} = 1\)​.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP