AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A(1;3;-2) và song song với mặt phẳng  \(\left( P \right):2x - y + 3z + 4 = 0\).​

  • A.  2x - y + 3z + 7 = 0 
  • B.  2x + y - 3z + 7 = 0  
  • C. 2x + y + 3z + 7 = 0  
  • D.  2x - y + 3z - 7 = 0  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặt phẳng cần tìm song song với mặt phẳng (P) nên có VTPT: \(\overrightarrow n = \overrightarrow {{n_{(P)}}} = (2; - 1;3)\) 

  Mặt khác mặt phẳng đó đi qua A(1;3;-2) nên có phương trình là:
  \(2\left( {x - 1} \right) - \left( {y - 3} \right) + 3\left( {z + 2} \right) = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 3z + 7 = 0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>