YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục Oxyz, viết phương trình mặt phẳng chứa hai điểm A(1;0;1), B(-1;2;2) và song song với trục Ox.

  • A. x + y - z = 0  
  • B. 2y - z + 1 = 0  
  • C. y - 2z + 2 = 0  
  • D. x + 2z - 3 = 0  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(A\left( {1;0;1} \right),{\bf{B}}\left( { - 1;2;2} \right) \Rightarrow \overrightarrow {AB} = \left( { - 2;2;1} \right)\) và \(\overrightarrow {{u_{ox}}} = \left( {1;0;0} \right)\) nên \(\left[ {\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {{u_{ox}}} } \right] = \left( {0;1; - 2} \right).\) 

  Vì (P) chứa AB và song song với Ox nên (P) có VTPT  \(\overrightarrow {n{ _{\left( P \right)}}} = \left( {0;1; - 2} \right).\)

  Mặt khác (P) đi qua A nên có phương trình: 

  \(0(x - 1) + (y - 0) - 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow y - 2z + 2 = 0.\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA