YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A(1;1;1)\) và \(B(1;3;-5)\) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB.

  • A.  \(y - 3z + 4 = 0\)
    
     
  • B.  \(y - 3z - 8 = 0\)
  • C.  \(y - 2z -6 = 0\)  
  • D.  \(y - 2z + 2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\overrightarrow {AB} = \left( {0;2; - 6} \right),\) trung điểm của AB là \(M(1;2;-2).\)

  Mặt phẳng cần tìm đi qua \(M(1;2;-2)\) và nhận vectơ \(\overrightarrow n = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB} = \left( {0;1; - 3} \right)\) 

  làm VTPT nên có phương trình:

  \(0(x - 1) + 1(y - 2) - 3(z + 2) = 0 \)

  \(\Leftrightarrow y - 3z - 8 = 0.\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA