ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( \alpha \right):2x + y - 2z - 2 = 0,\) đường thẳng \(d:\frac{{x + 1}}{1} = \frac{{y + 2}}{2} = \frac{{z + 3}}{2}\) và điểm \(A\left( {\frac{1}{2};1;1} \right)\). Gọi \(\Delta\) là đường thẳng nằm trong mặt phẳng \((\alpha)\), song song với d đồng thời cách d một khoảng bằng 3. Đường thẳng \(\Delta\) cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

  • A. \(\frac{7}{3}\)
  • B. \(\frac{7}{2}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt {21} }}{2}\)
  • D. \(\frac{3}{2}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(d \in (\alpha)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 27655

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1