• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD (tham khảo hình vẽ bên). Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng (GMN) và (ABCD)

  • A. \(\frac{{2\sqrt {39} }}{{39}}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt {13} }}{{13}}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\)
  • D. \(\frac{{2\sqrt {39} }}{{13}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D


Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC