YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD (tham khảo hình vẽ bên). Tính côsin của góc giữa hai mặt phẳng (GMN) và (ABCD)

  • A. \(\frac{{2\sqrt {39} }}{{39}}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt {13} }}{{13}}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{6}\)
  • D. \(\frac{{2\sqrt {39} }}{{13}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D


  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA