• Câu hỏi:

  Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và B'C' (tham khảo hình vẽ bên).

  Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B’D’ bằng

  • A. \(\sqrt 5 a\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 5 a}}{5}\)
  • C. \(3a\)
  • D. \(\frac{a}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D


Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC