YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và B'C' (tham khảo hình vẽ bên).

  Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B’D’ bằng

  • A. \(\sqrt 5 a\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 5 a}}{5}\)
  • C. \(3a\)
  • D. \(\frac{a}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D


  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA