• Câu hỏi:

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, tâm O, SO = a (tham khảo hình vẽ bên).

  Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng

  • A. \(\frac{{\sqrt 2 a}}{2}\)
  • B. \(\sqrt 3 a\)
  • C. \(\frac{{\sqrt 5 a}}{5}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt 6 a}}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC