• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên.

  Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?

  • A. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 3;0} \right)\)
  • B. Đồng biến trên khoảng \(\left( {0;2} \right)\)
  • C. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right)\)
  • D. Nghịch biến trên khoảng \(\left( {0;3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC