• Câu hỏi:

  Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường \(x = 0,x = 1,y = 0\) và \(y = \sqrt {2x + 1} \). Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục Ox được tính theo công thức

  • A. \(V = \pi \int\limits_0^1 {\sqrt {2x + 1} d{\rm{x}}} \)
  • B. \(V = \pi \int\limits_0^1 {\left( {2x + 1} \right)d{\rm{x}}} \)
  • C. \(V = \int\limits_0^1 {\sqrt {2x + 1} d{\rm{x}}} \)
  • D. \(V = \int\limits_0^1 {\left( {2x + 1} \right)d{\rm{x}}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC