• Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Bảng biến thiên của hàm số y = f'(x) được cho như hình vẽ bên. Hàm số \(y = f\left( {1 - \frac{x}{2}} \right) + x\) nghịch biến trên khoảng:

  • A. \(\left( {2;4} \right)\)
  • B. \(\left( { - 4; - 2} \right)\)
  • C. \(\left( { - 2;0} \right)\)
  • D. \(\left( {0;2} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B


Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC