ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Bảng biến thiên của hàm số y = f'(x) được cho như hình vẽ bên. Hàm số \(y = f\left( {1 - \frac{x}{2}} \right) + x\) nghịch biến trên khoảng:

  • A. \(\left( {2;4} \right)\)
  • B. \(\left( { - 4; - 2} \right)\)
  • C. \(\left( { - 2;0} \right)\)
  • D. \(\left( {0;2} \right)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B


  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 27630

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1