YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hàm số nào trong các hàm số dưới đây không liên tục trên R?

  • A. \(y = \left| x \right|\)
  • B. \(y = \frac{x}{{x + 1}}\)
  • C. \(y = {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}\)
  • D. \({\rm{y = }}\frac{x}{{\left| x \right| + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm số không liên tục tại điểm x = -1

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 27399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA