• Câu hỏi:

  Hàm số nào trong các hàm số dưới đây không liên tục trên R?

  • A. \(y = \left| x \right|\)
  • B. \(y = \frac{x}{{x + 1}}\)
  • C. \(y = {\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}\)
  • D. \({\rm{y = }}\frac{x}{{\left| x \right| + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm số không liên tục tại điểm x = -1

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC