AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đoạn mạch chỉ có điện trở R thì:

  • A. Mạch có sự cộng hưởng điện. 
  • B. I và U tuân theo định luật Ôm.
  • C. Cường độ dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế.
  • D. Cường độ dòng điện muộn pha hơn hiệu điện thế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong đoạn mạch chỉ có điện trở R thì I và U tuân theo định luật Ôm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>