AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u=U_0cos2\pi ft\) (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng 

  • A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha \(\frac{\pi }{2}\)  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. 
  • B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn
  • C. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.
  • D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA