AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\,V\) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{1}{{6\pi }}H\) Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là \(40\sqrt 2 V\) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A . Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 

   

  • A. \(i = 3\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\,\,A\)
  • B. \(i = 3\cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\,\,A\)
  • C. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\,\,A\)
  • D. \(i = 2\cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>