AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần : \(u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V)\)

  Cường độ hiệu dụng trong mạch có giá trị I=5A,  biểu thức nào sau đây đúng?

  • A. \(i=5\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(A)\)
  • B. \(i=5\cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(A)\)
  • C. \(i=5\sqrt{2}cos(200\pi t-\frac{\pi }{2})(A)\)
  • D. \(i=5\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: U=100(A)

  \(I_0= I.\sqrt{2}=5\sqrt{2}(A)\)

  Trong mạch chứa cuộn cảm thuần, i trễ pha \(\frac{\pi }{2}\)  so với u nên: \(i=5\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(A)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>