AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung \(C=\frac{10^{-4}}{\pi }(F)\)  có biểu thức \(u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)(V)\) . Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: 

  • A. \(i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A)\)
  • B. \(i=\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A)\)
  • C. \(i=2\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{2})(A)\)
  • D. \(i=2\sqrt{2}cos(200\pi t+\frac{\pi }{2})(A)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(Z _C=\frac{1}{\omega_C }=100\Omega\)

  \(I=\frac{U}{Z _C}=\frac{100}{100}=1(A)\)

  Vì i sớm pha góc \(\frac{\pi }{2}\) so với u hai đầu tụ điện,

  suy ra: \(i=\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{2})(A)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA