ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong dao động của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
  • B. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.
  • C. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần.
  • D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ACB \(\in\) F0, fNL, f0; Lực ma sát

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON