• Câu hỏi:

  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha dao động điều hòa có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần.
  • B. Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của hai dao động thành phần.
  • C. Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của hai dao động thành phần.
  • D. Biên độ bằng tổng các biên độ của hai dao động thành phần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\tan \varphi = \frac{A_1\sin \varphi _1 + A_2\sin \varphi _2}{A_1\cos \varphi _1 + A_2\cos \varphi _2}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC