ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gọi k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật nặng. Bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo và kích thước vật nặng. Nếu độ cứng của lò xo tăng gấp đôi, khối lượng vật dao động tăng gấp ba thì chu kỳ dao động tăng gấp:

  • A. 6 lần.
  • B. \(\sqrt{\frac{3}{2}}\) lần.
  • C. \(\sqrt{\frac{2}{3}}\) lần.
  • D. \(\frac{3}{2}\) lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow T' = 2\pi \sqrt{\frac{3m}{2k}} = \sqrt{\frac{3}{2}}.T\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON