YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai lò xo giống nhau có cùng độ cứng 10N/m. Mắc hai lò xo song song nhau rồi treo vật nặng khối lượng khối lượng m = 200g. Lấy \(\pi ^2 = 10\). Chu kỳ dao động tự do của hệ là:

  • A. 1 s.
  • B. 2 s.
  • C. \(\frac{\pi }{5} \ s.\)
  • D. \(\frac{2\pi }{5} \ s.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(+\ k_{//} = k_1 + k_2 = 2k = 20\ \frac{N}{m^2};\ m = 0,2\ kg\)
  \(+\ T_{//} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_{//}}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,2}{20}} = \frac{\pi }{5} \ (s)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON