ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 150 g và lò xo có độ  cứng k .Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn có tần số thay đổi được. Biên độ của ngoại lực không đổi. Khi tần số  của ngoại lực thay đổi từ 5 Hz đến 8 Hz thì biên độ cưỡng bức của con lắc tăng đến giá trị cực đại rồi giảm. Lấy \(\pi ^2 = 10\). Độ cứng của lò xo có thể bằng:

  • A. 121,5 N/m.
  • B. 138,24 N/m.
  • C. 216 N/m.
  • D. 403,44 N/m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  \(\Rightarrow 5 < f_0 = \frac{1}{2\pi }.\sqrt{\frac{k}{m}} < 8\)
  \(5^2 \times 4\pi ^2 \times 0,15 < k < 8^2 \times 4\pi ^2 \times 0,15\)
  \(150\ \frac{N}{m} < k < 384\ \frac{N}{m} \Rightarrow k = 216\ \frac{N}{m}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON