• Câu hỏi:

  Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

  • A. Thủy luyện.        
  • B. Nhiệt nhôm.      
  • C. Điện phân dung dịch.  
  • D. Điện phân nóng chảy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC