YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Môi trường không khí, đất, nước xung quanh các nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

  • A. Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đai, nhiên liệu sạch.
  • B. Xả chất thải trực tiếp ra môi trường.                   
  • C. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.   
  • D. Có hệ thống xử lí chất thải hợp lí trước khi xả thải ra môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA