YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

  • A. Cao su, tơ tằm, tơ lapsan.      
  • B. Thủy tinh plexiglas, nilon-6,6, tơ nitron.
  • C. Nilon-6,6, nilon-6, tơ lapsan.      
  • D. Tơ visco, nilon-6, nilon-6,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA