AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn este X thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau, X có thể là este

  • A. no, mạch hở, đơn chức. 
  • B. no, ba chức. 
  • C. no, mạch hở, hai chức.         
  • D. không no, mạch hở, đơn chức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA