AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X:

  Cặp chất X, Y phù hợp là

  • A. Cu(NO3)và NO2.     
  • B. NH4NOvà N2
  • C. CH3COONa và CH4.     
  • D. KClOvà Cl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA