YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự

  • A. Cách li địa lí     
  • B. Xuất hiện các dạng trung gian
  • C. Sai khác nhỏ về hình thái
  • D. Cách li sinh sản với quần thể gốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong các phương thức hình thành loài mới, dấu hiệu cho thấy loài mới đã xuất hiện là có sự cách li sinh sản với quần thể gốc.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2071

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON