YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với 

  • A. Động vật
  • B. Thực vật
  • C. Động vật bậc thấp
  • D. Động vật bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ) do cơ thể lai xa mang bộ NST đơn bội của 2 loài bố, mẹ → không tạo các cặp tương đồng → quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra không bình thường nên hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với thực vật.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF