AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với 

  • A. Động vật
  • B. Thực vật
  • C. Động vật bậc thấp
  • D. Động vật bậc cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>