YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường: 

  • A. Địa lí   
  • B. Sinh thái
  • C. Lai xa và đa bội hoá           
  • D. Tất cả đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lai xa và đa bội hoá: con lai thường bất thụ và cơ chế cách li sinh sản phức tạp.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON