YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dựa vào hình vẽ trên, nhiều bạn đưa ra ý kiến của mìnhnhư sau:

  Sự hình thành lúa mì hiện đại nhờ quá trình lai xa và đa bội hoá

  1. Hình vẽ trên miêu tả quá trình hình thành loài mới bằng đa bội hóa cùng nguồn.

  2. Sự hình thành loài bằng đột biến lớn diễn ra rất nhanh chóng.

  3. Tế bào của lúa mì Triticum aestivum chứa bộ NST của hai loài bố mẹ, cơ thể loài lúa mì này chỉ có thể sinh sản  sinh dưỡng mà không sinh sản hữu tính được.

  4. Lai xa và đa bội hóa là  con đường hình thành loài thường xảy ra ở thực vật.

  5. Sự đa bội hóa diễn ra trong quá trình phân bào, khi các NST đang co xoắn cực đại tại kì giữa.

  6. Loài lúa mì (T.aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm ba bộ NST của ba loài khác nhau.

  7. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài duy nhất diễn ra nhanh chóng.

  Những ý kiến nào là đúng? 

  • A. 1, 3, 5
  • B. 2, 3, 7
  • C. 2, 4, 6 
  • D. 2, 4, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ý 1 sai vì hình vẽ trên miêu tả quá trình hình thành loài mới bằng đa bội hóa khác nguồn.
  • Ý 2 đúng. Quá trình hình thành loài mới diễn ra nhanh chóng, liên quan với những đột biến lớn như đa bội hóa, cấu trúc lại bộ NST.
  • Ý 3 sai tuy cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng mà không sinh sản hữu tính nhưng các em lưu ý loài lúa mì Triticum aestivum lại có khả năng sinh sản hữu tính.
  • Ý 4 đúng lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài thường xảy ra ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, sự đa bội hóa lại thường gây nên những rối loạn về giới tính.
  • Ý 5 sai vì sự đa bội hóa diễn ra trong quá trình phân bào, khi các NST đang phân li.
  • Ý 6 đúng, ý này rất dễ chúng ta chỉ cần nhìn vào hình vẽ thôi là được đáp án.
  • Ý 7 sai vì lai xa và đa bội hóa không phải là con đường hình thành loài duy nhất diễn ra nhanh chóng.

  ⇒ Vậy các ý đúng là 2, 4, 6.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF