AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở

  • A. Sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ
  • B. Kết quả của quá trình lai xa khác loài
  • C. Kết quả của tự đa bội  2n thành 4n của loài lúa mì
  • D. Kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>