YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

  • A. Cách li địa lí
  • B. Cách li sinh thái
  • C. Cách li tập tính
  • D. Lai xa và đa bội hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lai xa và đa bội hóa tạo cơ thể lai mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài bố, mẹ → tạo được các cặp NST tương đồng → quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra bình thường → con lai có khả năng sinh sản hữu tính. Cơ thể lai tạo ra cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ, nếu được nhân lên tạo thành một quần thể hoặc nhóm quần thể có khả năng tồn tại như một khâu trong hệ sinh thái → loài mới hình thành.

  Những phương thức khác cần thời gian dài để hình thành.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON