AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?

  • A. Cách li địa lí
  • B. Cách li sinh thái
  • C. Cách li tập tính
  • D. Lai xa và đa bội hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA