AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

  • A. x chia hết cho 6 \( \Rightarrow \) x chia hết cho 2và 3.
  • B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật \( \Rightarrow \widehat A = \widehat B = \widehat C = {90^0}.\)
  • C. Tứ giác ABCD là hình bình hành \( \Rightarrow AB//CD.\)
  • D. Tam giác ABC cân \( \Rightarrow ABC\) có hai cạnh bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA