AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?  

  • A. Tổng của hai véctơ khác véctơ \(\overrightarrow 0 \) là một véctơ khác véctơ \(\overrightarrow 0 .\)
  • B. Hai véctơ cùng phương với một véctơ khác véctơ \(\overrightarrow 0 \) thì 2 véctơ đó cùng phương với nhau.
  • C. Hiệu của 2 véctơ có độ dài bằng nhau là véctơ \(\overrightarrow 0 .\)
  • D. Hai véctơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai  véctơ  cùng  phương  với  một  véctơ  khác  véctơ \(\overrightarrow 0 \)  thì  giá  của  chúng  song  song  hoặc  trùng nhau nên hai véctơ này cùng phương với nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA