AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = \frac{1}{2}x + 100\) và \(\left( {{d_2}} \right):y =  - \frac{1}{2}x + 100.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) trùng nhau.
  • B. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) vuông góc nhau.
  • C. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) cắt nhau.
  • D. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) song song nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta thấy \(\frac{1}{2} \ne  - \frac{1}{2}\) nên \(({d_1})\) và \(({d_2})\) cắt nhau.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA