AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?

  • A. \(y = \frac{1}{x}\)
  • B. \(y = {x^3} + 1\)
  • C. \(y = {x^3} + x\)                
  • D. \(y = {x^3} - x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét hàm số \(y = f(x) = {x^3} + 1\)

  TXĐ: \(D = \mathbb{R}\)

  \(\forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\)

  Lấy \({x_0} = 1 \in D:f( - 1) = {( - 1)^3} + 1 =  - 1 + 1 = 0\)

  \(f(1) = {(1)^3} + 1 = 1 + 1 = 2; - f(1) =  - 2\)

  Vì \(\exists {x_0} = 1 \in D:f( - 1) \ne f(1) \ne  - f(1)\) nên hàm số đã cho không chẵn, không lẻ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>