AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC với A(3;-1); B(-4;2); C(4;3). Tìm D để ABDC là hình bình hành.

  • A. D(-3;6)
  • B. D(3;-6)
  • C. D(3;6)
  • D. D(-3;-6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 7;3} \right);\overrightarrow {CD}  = \left( {x - 4;y - 3} \right)\)

  Tứ giác  ABDC là hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 4 =  - 7\\y - 3 = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - 3\\y = 6\end{array} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>