AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

  -  Hãy cố gắng học thật tốt!

  -  Số 20 chia hết cho 6.

  -  Số 5 là số nguyên tố.

  -  Số x là số chẵn.

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có hai mệnh đề là

  -  Số 20 chia hết cho 6.

  -  Số 5 là số nguyên tố.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>