YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ giác ABC đều có cạnh bằng 2. Độ dài vecto \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} \) bằng:

  • A. 4
  • B. \(2\sqrt 3 \)
  • C. 0
  • D. \(\sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AI} \)(với I là trung điểm của BC)

  Ta có \(\left| {\overrightarrow {AI} } \right| = \frac{{2\sqrt 3 }}{2} \Rightarrow 2\left| {\overrightarrow {AI} } \right| = 2\sqrt 3 .\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA