YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 + 5x}  + \frac{{\left| x \right|}}{{\sqrt {7 - 2x} }}?\)

  • A. \(\left( {\frac{1}{5}; - \frac{7}{2}} \right)\)
  • B. \(\left[ { - \frac{1}{5};\frac{7}{2}} \right]\)
  • C. \(\left[ { - \frac{1}{5}; - \frac{7}{2}} \right)\)
  • D. \(\left[ { - \frac{1}{5};\frac{7}{2}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hàm số xác định khi và chỉ khi \(\left\{ \begin{array}{l}1 + 5x \ge 0\\7 - 2x > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge  - \frac{1}{5}\\x < \frac{7}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow  - \frac{1}{5} \le x < \frac{7}{2}.\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA