AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y =  - {x^2} - 2x + 1.\) Chọn câu sai.

  • A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng x=-1.
  • B. Hàm số không chẵn, không lẻ.
  • C. Hàm số tăng trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)
  • D. Đồ thị hàm số nhận I(-1;4) làm đỉnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có a=-1, b=-2, c=1 nên đồ thị có trục đối xứng là \(x =  - \frac{2}{{2.( - 1)}} =  - 1\) và tọa độ đỉnh của Parabol là \(I( - 1;2).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>