AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^2} - 2x + 3.\) Chọn câu đúng.

  • A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)
  • B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right).\)
  • C. Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • D. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có a=1>0, b=-2, c=3 nên đồ thị hàm số có đỉnh là Ià I(1;2). Từ đó suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ;1)\) và đồng biến trên khoảng \((1; + \infty ).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>