AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây sai ? Trong 1 chu kỳ theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử Z 

  • A. Hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng từ 1 đến 7
  • B. Bán kính nguyên tử và tính kim loại giảm dần
  • C.  Giá trị độ âm điện và tính phi kim tăng dần
  • D. Hóa trị của các phi kim trong hợp chất với H tăng từ 1 đến 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>