AMBIENT
 • Câu hỏi:

   X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 31. Nhận xét nào sau đây về X, Y là không đúng? 

  • A. X, Y đều là nguyên tố phi kim.                 
  • B. Độ âm điện của X nhỏ hơn độ âm điện của Y.
  • C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron.
  • D. Oxit cao nhất của X có công thức XO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>