AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
  • B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
  • C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim
  • D.  Trong bảng tuần hoàn, hầu hết các nguyên tố hoá học là kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>